Tyske årgange

Der er ingen tvivl om, at vejret på kort sigt og klimaet på lang sigt påvirker vinen. Det gælder især i lande som Tyskland, hvor der er stor forskel på vejret fra år til år. Prøv eksempelvis at smage 2009 og 2010 ved siden af hinanden. 2009'erne er typisk meget brede, kraftige vine med stor koncentration, hvorimod 2010'erne er langt mere slanke og spinkle med en markant syre. 2009 var en årgang, hvor de fleste kunne lave gode vine, hvorimod 2010 krævede meget arbejde og en stor indsats i kælderen - typisk for at reducere syren.

På den anden side et det helt sikkert problematisk at anvende årgangstabeller på et helt land eller en hel region. Der vil typisk være endda meget store lokale variationer, ja helt ned på niveau med den enkelte vinmark. Det er også derfor, at begrebet terroir omkring det enkelte vinmarks mikroklima, jordbundsforhold m.v. har vundet stor udbredelse. 

Årgangstabeller bør derfor nydes med forsigtighed.

Se også: Regional tabel (eksternt link)

meget god
god
mellem
ringe til mellem
ringe 

År-
gang

Vinmarker,
ha

Gennemsnitlig
høst i hl

Høst
hl/ha

Kvalitet

1880

115.640

523.560

4,5

1890

120.300

2.974.593

24,7

1910

112.506

846.129

7,5

1920

72.661

2.440.148

33,6

1930

71.355

2.813.744

39,4

1940

63.891

1.079.758

16,9

1950

49.479

3.236.682

65,6

1951

52.521

3.112.439

59,3

1952

53.359

2.712.601

50,8

1953

54.486

2.455.865

45,1

1954

58.942

3.097.721

52,6

1955

59.961

2.404.941

40,1

1956

59.695

928.671

15,6

1957

58.743

1.263.826

38,5

1958

59.135

4.796.542

81,1

/ 

1959

60.995

4.302.661

70,5

1960

64.180

7.427.347

115,8

1961

66.265

3.574.479

53,9

1962

67.137

3.927.919

58,5

1963

68.354

6.034.147

88,3

1964

68.623

7.185.349

104.7

/ 

1965

68.816

5.935.473

73,2

1966

69.166

4.809.358

69,5

1967

69.470

6.047.598

87,4

1968

70.214

6.047.598

86,1

1969

71.336

5.947.354

83,4

1970

73.700

9.889.019

134,2

1971

75.514

6.027.328

79,8

1972

77.551

7.456.463

96,1

1973

80.662

10.696.780

132,7

1974

83.028

6.805.291

82,0

1975

84.970

9.241.274

108,8

/ 

1976

86.296

8.658.762

100,3

1977

87.730

10.388.969

118,4

1978

88.917

7.297.401

82,1

1979

87.592

8.180.564

93,4

1980

89.485

4.634.960

51,8

1981

89.007

7.159.176

80,4

1982

89.022

15.402.949

173,0

1983

90.372

13.040.937

144,3

1984

92.195

7.993.489

86,7

1985

93.020

5.402.394

58,1

1986

93.059

10.062.456

108,1

1987

93.276

8.942.386

95,5

1988

93.475

9.314.610

99,6

1989

93.945

13.226.232

140,8

1990

94.852

8.513.505

89,8

/ 

1991

99.405

10.169.962

102,3

1992

100.365

13.375.036

133,3

/ 

1993

102.898

9.718.333

94,4

1994

103.727

10.347.710

99,8

1995

103.266

8.510.134

82,4

1996

102.428

8.641.985

84,4

1997

102.475

8.494.813

82,9

1998

       101.665

    10.833.860

 106,6

1999

101.330

12.285.970

121,2

/ 

2000

 

 

 

/ 

kilde:Deutsches Weininstitut